Donovaly

Katastrálne územia

Donovaly 812641

Základné sídelné jednotky

Bully 21263
Donovaly 21264
Hanesy 21265