Dražice

Katastrálne územia

Dražice 812811

Základné sídelné jednotky

Dražice 21281