Drážovce

Katastrálne územia

Drážovce 812871

Základné sídelné jednotky

Drážovce 21287