Drienov

Katastrálne územia

Drienov 812927

Základné sídelné jednotky

Drienov 21292

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Drienov (SK0417524352)