Drienovec

Katastrálne územia

Drienovec 812935

Základné sídelné jednotky

Drienovec 21293