Drienovo

Katastrálne územia

Drienovo 812943

Základné sídelné jednotky

Drienovo 21294