Drietoma

Katastrálne územia

Drietoma 813001

Základné sídelné jednotky

Brúsne 21298
Dolina 21299
Drietoma 21300
Holbová 21301
Liešna 21302

Trenčiansky kraj (3) » Okres Trenčín (309) » Drietoma (SK0229505960)