Drnava

Katastrálne územia

Drnava 813061

Základné sídelné jednotky

Drnava 21306