mesto

Dubnica nad Váhom

Časti obce

Dubnica nad Váhom 402771
Prejta 408001

Katastrálne územia

Dubnica nad Váhom 813141
Prejta 849430

Základné sídelné jednotky

Dolné Kolónky 21315
Dubnica nad Váhom - stred I 21314
Dubnický potok 21319
Horné Kolónky 28080
Na Birošskej 21316
Pažite 21321
Podháj I 28077
Podháj II 28076
Podháj - sídlisko 28078
Pod kaštieľom 28081
Prejta 24943
Pri vlečke I 21317
Pri vlečke II 28255
Roľnícke družstvo 21320
Stred II 28074
Stred III 28075
Stredné Kolónky 28079
Údolie 21318
Za traťou 28082

Trenčiansky kraj (3) » Okres Ilava (302) » Dubnica nad Váhom (SK0222513016)