Dubnička

Katastrálne územia

Dubnička 813222

Základné sídelné jednotky

Dubnička 21322