Dubno

Katastrálne územia

Dubno 813281

Základné sídelné jednotky

Dubno 21328