Dubodiel

Katastrálne územia

Dubodiel 813290

Základné sídelné jednotky

Dubodiel 21329

Trenčiansky kraj (3) » Okres Trenčín (309) » Dubodiel (SK0229505978)