Dubové

Katastrálne územia

Dubové 813371

Základné sídelné jednotky

Dubové 21337

Banskobystrický kraj (6) » Okres Zvolen (611) » Dubové (SK032B518361)