Dúbravy

Časti obce

Dúbravy 402825
Iviny 412156
Želobudza 412144

Katastrálne územia

Dúbravy 813478

Základné sídelné jednotky

Dúbravy 21347
Hradná 21348
Iviny 21349
Želobudza 21350

Banskobystrický kraj (6) » Okres Detva (604) » Dúbravy (SK0324518379)