Ducové

Katastrálne územia

Ducové 813516

Základné sídelné jednotky

Ducové 21351