mesto

Dudince

Časti obce

Dudince 402837
Merovce 402849

Katastrálne územia

Dudince 813532
Merovce 813559

Základné sídelné jednotky

Dudince 21353
Dudince - sídlisko 21354
Merovce 21355