Dukovce

Katastrálne územia

Dukovce 813567

Základné sídelné jednotky

Dukovce 21356