Dulova Ves

Katastrálne územia

Dulova Ves 813591

Základné sídelné jednotky

Dulova Ves 21359
Vlčie Doly 28318

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Dulova Ves (SK0417524387)