Dulovce

Katastrálne územia

Dulovce 813605

Základné sídelné jednotky

Dulovce 21360

Nitriansky kraj (4) » Okres Komárno (401) » Dulovce (SK0231501123)