Dulovo

Katastrálne územia

Dulovo 802204

Základné sídelné jednotky

Dulovo 20220