Duplín

Katastrálne územia

Duplín 813842

Základné sídelné jednotky

Duplín 21384

Prešovský kraj (7) » Okres Stropkov (711) » Duplín (SK041B527262)