Ďurďoš

Časti obce

Ďurďoš 402898
Grodzin 412314

Katastrálne územia

Ďurďoš 813877

Základné sídelné jednotky

Ďurďoš 21387
Grodzin 21388
Rómska osada 21386