Ďurďošík

Katastrálne územia

Ďurďošík 813893

Základné sídelné jednotky

Ďurďošík 21389

Košický kraj (8) » Okres Košice - okolie (806) » Ďurďošík (SK0426521353)