Ďurďové

Katastrálne územia

Ďurďové 813907

Základné sídelné jednotky

Ďurďové 21390