Ďurkov

Katastrálne územia

Ďurkov 813915

Základné sídelné jednotky

Ďurkov 21391