Ďurková

Katastrálne územia

Ďurková 813923

Základné sídelné jednotky

Ďurková 21392

Prešovský kraj (7) » Okres Stará Ľubovňa (710) » Ďurková (SK041A526681)