Ďurkovce

Katastrálne územia

Ďurkovce 813931

Základné sídelné jednotky

Ďurkovce 21393