Dvorec

Katastrálne územia

Dvorec 813966

Základné sídelné jednotky

Dvorec 21396
Sliezska osada 21397