Dvorianky

Časti obce

Dvorianky 402916
Kinčeš 412909

Katastrálne územia

Dvorianky 813991

Základné sídelné jednotky

Dvorianky 21399

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Dvorianky (SK042B528340)