Dvorníky

Časti obce

Dvorníky 402928
Posádka 407861

Katastrálne územia

Dvorníky 814024
Posádka 848689

Základné sídelné jednotky

Dolné Borody 21401
Dvorníky 21402
Poláne 21406
Posádka 24868

Trnavský kraj (2) » Okres Hlohovec (203) » Dvorníky (SK0213507024)