Egreš

Katastrálne územia

Egreš 814172

Základné sídelné jednotky

Egreš 21417