Fačkov

Katastrálne územia

Fačkov 814181

Základné sídelné jednotky

Fačkov 21418

Žilinský kraj (5) » Okres Žilina (511) » Fačkov (SK031B517542)