Farná

Katastrálne územia

Farná 814202

Základné sídelné jednotky

Farná 21420

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Farná (SK0232502227)