Fijaš

Katastrálne územia

Fijaš 814237

Základné sídelné jednotky

Fijaš 21423