Fintice

Katastrálne územia

Fintice 814351

Základné sídelné jednotky

Fintice 21435

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Fintice (SK0417524395)