Forbasy

Katastrálne územia

Forbasy 814377

Základné sídelné jednotky

Forbasy 21437