Forbasy

Katastrálne územia

Forbasy 814377

Základné sídelné jednotky

Forbasy 21437

Prešovský kraj (7) » Okres Stará Ľubovňa (710) » Forbasy (SK041A526690)