Fričovce

Katastrálne územia

Fričovce 814415

Základné sídelné jednotky

Fričovce 21441

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Fričovce (SK0417524409)