Fulianka

Katastrálne územia

Fulianka 814423

Základné sídelné jednotky

Fulianka 21442

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Fulianka (SK0417524417)