mesto

Gabčíkovo

Katastrálne územia

Gabčíkovo 814440

Základné sídelné jednotky

Dedinské ostrovy 21443
Gabčíkovo 21444