Gaboltov

Katastrálne územia

Gaboltov 814474

Základné sídelné jednotky

Gaboltov 21447

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Gaboltov (SK0411519171)