Gajary

Katastrálne územia

Gajary 814482

Základné sídelné jednotky

Gajary 21448