mesto

Galanta

Časti obce

Galanta 402953
Hody 418742
Javorinka 416708
Nebojsa 402965

Katastrálne územia

Galanta 814504
Hody 814539
Nebojsa 814610

Základné sídelné jednotky

Čipkové 21454
Galanta - stred I 21450
Galanta - stred II 21449
Galanta - západ 21451
Hody 21453
Horný hon za šardom 21459
Javorinka 21460
Kamvas 21455
Kolónia 21457
Kostolný rad 21452
Nebojsa 21461
Priemyselný obvod 21458
Toska 21456

Trnavský kraj (2) » Okres Galanta (202) » Galanta (SK0212503665)