Galovany

Katastrálne územia

Galovany 814628

Základné sídelné jednotky

Galovany 21462