Gáň

Katastrálne územia

Brakoň 814636
Gáň 814644

Základné sídelné jednotky

Brakoň 21463
Gáň 21464