mesto

Gbely

Časti obce

Adamov 418444
Cunín 413458
Gbely 403003

Katastrálne územia

Gbely 814717

Základné sídelné jednotky

Adamov 28251
Cunín 21469
Farské 21470
Gbely 21471
Rybník 21472