Gemer

Katastrálne územia

Gemer 814865

Základné sídelné jednotky

Gemer 21486

Banskobystrický kraj (6) » Okres Revúca (608) » Gemer (SK0328514721)