Gemer

Katastrálne územia

Gemer 814865

Základné sídelné jednotky

Gemer 21486