Gemerček

Katastrálne územia

Gemerček 814881

Základné sídelné jednotky

Gemerček 21488