Gemerská Hôrka

Katastrálne územia

Gemerská Hôrka 814903

Základné sídelné jednotky

Gemerská Hôrka 21490

Košický kraj (8) » Okres Rožňava (808) » Gemerská Hôrka (SK0428525651)