Gemerská Poloma

Katastrálne územia

Gemerská Poloma 814938

Základné sídelné jednotky

Gemerská Poloma 21493

Košický kraj (8) » Okres Rožňava (808) » Gemerská Poloma (SK0428525669)