Gerlachov

Katastrálne územia

Gerlachov 815071

Základné sídelné jednotky

Gerlachov 21507

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Gerlachov (SK0411519189)